Op de beeldende vormgeving van de door Theo Barend vervaardigde kunstwerken/op het internet getoonde afbeeldingen van kunstwerken, rust auteurs-beeldrecht. Voor het overnemen, verspreiden en/of gebruik van de getoonde kunstwerken, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Theo Barend c.q. rechthebbende. Voor een verzoek kunt u contact opnemen via deze site bij contact.